Konemestarit ja Energiatekniset KME ry


KME perustettiin 12. lokakuuta 1958 nimellä Kuntien Konemestarit ry.
 
Tehtävänä oli valvoa ja ajaa kuntien palveluksessa olevien konemestareiden ammatillisia asioita.
 Suomen Konepäällystöliiton liittohallitus hyväksyi tämän jälkeen yhdistyksen 11. jäsenyhdistyksekseen.
 Yhdistys rekisteröitiin ja sai Valtioneuvostoita neuvotteluoikeudet 24.3.1959.
Vuoteen 1970 asti neuvotteli yhdistys pääosin jäsenistönsä sopimusasioista omin voimin,
 toki Konepäällystöliiton tukemana.

Kuntien Konemestarit oli muiden kuntien teknisten toimihenkilöjärjestöiden kanssa
 1970 perustamassa Kuntien Teknisten keskusliitto KTK ry:tä,
 jonka kanssa yhteistyö jatkui vuoteen 1998 asti.
 Kattojärjestönä oli ensin STTK-J ja nykyisin STTK eli Suomen toimihenkilöiden keskusjärjestö.
Nyt Konepäällystäliitolla on omat luottamusmiessopimuksensa ja sen myötä paikalliset neuvottelukanavat,
 niin kunta-, energiayhtiöiden ja palvelualan sopimusasioissa.

Kunnallisten teknisten laitosten yhtiöittämisten myötä todettiin 90-luvulla,
 että yhdistyksen nimi Kuntien Konemestarit ry ei enää vastannut uusiutunutta sopimuskenttää,
 eikä myöskään täysin yhdistyksen jäsenkunnan ammatillista rakennetta.
 Yhdistyksen 40. toimintavuonna 1998 otettiin käyttöön yhdistyksen uusi nimi Konemestarit ja Energiatekniset KME ry.
 
Tämän nimen puitteissa toiminta jatkuu edelleen Konepäällystöliiton jäsenyhdistyksenä
 ja liiton kautta keskusjärjestön STTK:n päättävissä elimissä.
 Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2001 lopussa 451 jäsentä.