Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2021

 

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi kahdeksattatoista vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Juha Uimonen, rahastonhoitajana Lasse Laaksonen, yhdistyksen kotisivujen ylläpitäjänä Niklas Fagerlund, sekä sihteerinä Sasu-Pekka Lahdenniemi. Varsinaisina jäseninä toimivat Janne Metsomäki, Jarno Nieminen, Pekka Teittinen, ja Jarmo Lahdensivu, joka toimi myös varasihteerinä. Varajäseninä toimivat Sasu-Pekka Lahdenniemi ja Henna Lepistö. Vuosi oli 63. toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissa hoitivat Pääkaupunkiseudulla Janne Metsomäki ja Tampereella Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa, sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2), eli vaali- ja vuosikokoukset. Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi vaali- ja vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti peräkkäin 8.5.2021 Kopparössä talkoiden yhteydessä.

Vaalikokous pidettiin 8.5.2021 Raaseporissa, Kopparön mökillä. Johtokuntaan valittiin jatkamaan Lasse Laaksonen Janne Metsomäki, ja Jarno Nieminen. Varajäseniksi valittiin Sasu-Pekka Lahdenniemi ja Henna Lepistö.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii puheenjohtajana, Jarmo Lahdensivu on KME:n varsinainen liittohallituksen jäsen, ensimmäisenä varajäsenenä on Janne Metsomäki.

Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset Energiateollisuuden puolella.

Pitkäaikainen KME:n ja SKL liittohallituksen jäsen, sekä Vantaan Energia Oy:ssä luottamusmiehenä toiminut Matti Virta kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.

Olemme edelleen S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseniä.

Helsingissä Ristolantiellä sijaitsevaan yhdistyksen toimitilaan päätettiin alkaa etsiä vuokralaista. Sopivaa ei vielä vuoden 2021 aikana löytynyt.

Yhdistys on muistanut uudesta energia-alan erikoisammattitutkinnosta valmistuneita stipendillä. Riittävän työkokemuksen saatuaan tutkinnosta valmistunut voi saada konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjat.

Yhdistys järjesti jäsenille ja heidän aveceillensa vaalikokousristeilyn 4-6.12.2021, joka suuntautui Tallinnaan. Loppuvuotta kohti pahentuneen koronapandemian vuoksi matkan osallistujamäärä pieneni 13 henkilöön. Muutenkin kulunut vuosi oli yhdistyksen toiminnalle haasteellinen vallinneen epidemiatilanteen vuoksi, eikä matkoja ja muuta toimintaa pystytty järjestämään suunnitellulla tavalla.

Raaseporissa Kopparön Varoventtiilin mökillä ja saunalla tehtiin talkootöitä ja tontilta kaadettiin puita johtokunnan jäsenten ja veteraanijaoston voimin.

Yhdistyksen veteraanikerhon vetäjänä pääkaupunkiseudulla oli Markku Onnela ja Tampereen seudun kerho odottaa innokasta vetäjää. Paikallistoiminnan vetäjinä toimivat pääkaupunkiseudulla Janne Metsomäki ja Tampereella Lasse Laaksonen. Valitettavasti koronapandemia pakotti kaikkien jaosten toiminnan hiljaiseloon lähes koko vuoden ajaksi.

Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä jatkaa toimitusjohtaja Pekka Teittinen. Osakeyhtiön hallituksen ovat muodostaneet Juha Uimonen (pj), Niklas Fagerlund, Lasse Laaksonen ja Jarmo Lahdensivu.

· Jäsenmäärämme oli vuoden 2021 lopussa 495 jäsentä.

Vuonna 2021

· Yhdistyksen jäsenmäärän muutos oli -7 jäsentä.

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta