Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2020

 


Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi jo seitsemättätoista vuotta Pertti Roti.

Varapuheenjohtajana toimi Juha Uimonen, rahastonhoitajana Lasse Laaksonen ja sihteerinä Henna Lepistö. Varsinaisina jäseninä toimivat Janne Metsomäki, Niklas Fagerlund ja Jarmo Lahdensivu. Lisäksi Niklas ylläpiti yhdistyksen kotisivuja ja Jarmo toimi varasihteerinä. Varajäseninä toimivat Matti Virta ja Jarno Nieminen. Vuosi oli 62. toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissa hoitivat Helsingissä Janne Metsomäki ja Tampereella Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa. Koronaviruspandemian vaikutuksesta suurin osa kokouksista tapahtui etäyhteydellä. Yksi johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä talkoiden yhteydessä ja yksi sähköpostikokouksena. Koronaviruksen leviämisen ja siitä seuranneiden kokoontumisrajoitusten takia pystyimme järjestämään yleisistä kokouksista ainoastaan vuosikokouksen ajallaan. Tällä hetkellä vaalikokous yritetään järjestää maaliskuussa 2021.

Vuosikokous pidettiin 14.3.2020 Tampereella Panimoravintola Plevnassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Wessman. Vuosikokouksessa oli läsnä 17 jäsentä ja yksi vierailija.

Olemme edelleen S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseniä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii puheenjohtajana, Matti Virta on KME:n varsinainen liittohallituksen jäsen, ensimmäisenä varajäsenenä on Pekka Alavahtola ja toisena varajäsenenä Jarmo Lahdensivu. Lasse Laaksonen on liiton toiminnantarkastaja. Suomen Konepäällystöliiton liittokokous oli tarkoitus järjestää huhtikuussa, mutta koronapandemian takia liittokokous järjestettiin vasta 10-11.10.2020. Liittokokous järjestettiin hyvin suppeana ja ilman oheisohjelmaa. KME:n edustajina kokouksessa toimivat Jukka Kauppinen ja Juha Uimonen. Vuoden 2019 vaalikokouksessa valitut liittokokousedustajat antoivat valtakirjoilla puhe- ja äänioikeutensa heille.

 

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan.

 

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta