Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2019

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi jo kuudettatoista vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Matti Virta, rahastonhoitajana ja yhdistyksen kotisivujen ylläpitäjänä Lasse Laaksonen sekä sihteerinä Henna Lepistö. Varsinaisina jäseninä toimivat Janne Metsomäki, Juha Uimonen ja Jarmo Lahdensivu, joka toimi myös varasihteerinä. Varajäseninä toimivat Niklas Fagerlund ja Rami Vaheri. Vuosi oli 61. toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissa hoitivat Helsingissä Janne Metsomäki ja Tampereella Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän (7) kertaa, sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2), eli vaali- ja vuosikokoukset. Yksi johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä talkoiden yhteydessä.

Vuosikokous pidettiin 30.3.2019 Tampereella Panimoravintola Plevnassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Wessman. Vuosikokouksessa oli läsnä 22 jäsentä.

Vaalikokous pidettiin 6.12.2019 Helsingissä Hotelli Scandic Grand Marinassa. Vaalikokouksessa oli läsnä 30 jäsentä ja yksi vierailija. Johtokuntaan valittiin jatkamaan Jarmo Lahdensivu ja Juha Uimonen. Uutena valittiin Niklas Fagerlund, joka toimi vuonna 2019 johtokunnan varajäsenenä. Varajäseniksi valittiin Matti Virta ja uutena Jarno Nieminen.

Rami Vaheri ei jatka enää johtokunnassa. Johtokunta kiittää Ramia panoksestaan.

Olemme edelleen S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseniä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii puheenjohtajana, Matti Virta on KME:n varsinainen liittohallituksen jäsen, ensimmäisenä varajäsenenä on Pekka Alavahtola ja toisena varajäsenenä Jarmo Lahdensivu. Lasse Laaksonen on liiton toiminnantarkastaja.

Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset Energiateollisuuden puolella.

Yhdistys on muistanut uudesta energia-alan erikoisammattitutkinnosta valmistuneita lahjalla. Riittävän työkokemuksen saatuaan tutkinnosta valmistunut voi saada konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjat.

Yhdistys järjesti jäsenille ja heidän aveceillensa vaalikokousristeilyn M/S Viking XPRS:llä, jonne suunnattiin heti vaalikokouksen jälkeen 6.12.2019. Risteily kesti kuusi tuntia, jonka aikana laiva kävi Tallinnassa. Alkumatkan vietimme yhdessä laivan kokoustilassa, jonka jälkeen meille oli järjestetty yksityinen ostoshetki taxfree-myymälässä. Paluumatkalla nautimme herkullisen joulubuffetin. Risteilyyn osallistui yhteensä 40 henkilöä.

Yhdistyksen veteraanikerhon vuosi sujui perinteisesti ja kokoontumisia oli noin kerran kuussa. Veteraanit kokoontuivat muun muassa ravintola Juttutuvassa, kävivät Kopparössa kaksissa eri talkoissa sekä vierailivat HSY:n Viikin jätevedenpuhdistamolla huhtikuussa. Markku Onnela on laatinut toimintakertomuksen veteraaninen toiminnasta.

Vuonna 2019 Suomen Konepäällystöliitto alkoi periä eläkeläisjäseniltä jäsenmaksua 30 €/vuosi. Maksu herätti paljon kysymyksiä myös KME:n jäsenistössä. Jos eläkeläisjäsen jättää jäsenmaksun maksamatta, hän menettää jäsenedut, mutta pysyy edelleen yhdistyksen jäsenenä. Ainoastaan liiton jäsenyhdistys voi erottaa oman jäsenensä, joka jättää jäsenmaksun maksamatta. KME ei erottanut yhtään jäsentään vuonna 2019.

Tampereen jaos on toiminut aktiivisesti omalla tahollaan. Pääkaupunkiseudun jaoksella on ollut hiljaisempaa, mutta jaosta pyritään aktivoimaan kuluvan vuoden aikana.

Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä jatkaa toimitusjohtaja Pekka Teittinen. Osakeyhtiön hallituksen ovat muodostaneet Juha Uimonen, Lasse Laaksonen, Jarmo Lahdensivu ja Henna Lepistö. Yhdistys teki sijoituksen Dino-Rakenne Oy:hyn vuonna 2019.

 

Vuonna 2019

 

 

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan.

 

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta