Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2018

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi jo viidettätoista vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Jarmo Lahdensivu, rahastonhoitajana ja jäsensivujen ylläpitäjänä Lasse Laaksonen sekä sihteerinä Jari Manninen, jäseninä Janne Metsomäki, Matti Virta Ja Juha Uimonen. Varajäseninä toimivat Ralf Fäld ja Rami Vaheri, joka toimi myös varasihteerinä. Vuosi oli 60 toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissa hoitivat Helsingissä Pekka Teittinen / Janne Metsomäki ja Tampereella Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa, sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2), eli vaali- ja vuosikokoukset. Johtokunnan kokouksista kaksi pidettiin Kopparössä talkoiden yhteydessä

Vuosikokous pidettiin Tampereella Panimoravintola Plevnassa 24.3.2018 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Onnela. Vuosikokouksessa oli läsnä 15 jäsentä ja yksi vierailija.

Vaalikokous pidettiin 15.12.2018 Helsingissä Hotel Haaga Parkissa. Vaalikokouksessa oli läsnä 19 jäsentä ja yksi vierailija. Johtokuntaan valittiin vanhoina Janne Metsomäki ja Lasse Laaksonen. Uutena valittiin Henna Lepistö.

Varajäseniksi valittiin vanhana Rami Vaheri, ja uutena varajäsenenä Niklas Fagerlund.

Johtokunnassa ei enää jatka Jari Manninen eikä Ralf Fäldt. Johtokunta kiittää heitä panoksestaan ja toivottaa herroille hyvää jatkoa.

Olemme edelleen S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseninä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii puheenjohtajana, Matti Virta on KME:n varsinainen liittohallituksen jäsen, ensimmäinen varajäsen oli Pekka Alavahtola ja toisena varajäsenenä Jarmo Lahdensivu. Lasse Laaksonen on liiton toiminnantarkastajana.

Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset ET puolella.

 

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku-, ja energiakillassa. Yhdistys myönsi myös (3) kolme stipendiä AEL:stä valmistuneille voimalaitoskäyttäjän- ja energiatekniikankurssin käynneille konemestarin kirjaan valmistaville henkilöille. Heillä on mahdollisuus saada jopa ylikonemestarinkirja, kunhan työkokemus on saatu.

Yhdistys järjesti juhlavuotensa kunniaksi jäsenistölleen Tukholman risteilyn 7-9.12.2018 Kaiken kaikkiaan yli 80 innokasta osallistui risteilyyn. Liiton toiminnanjohtaja vaimoineen oli myös kutsuttu mukaan. Jäsenille oli juhlan kunniaksi hankittu Turbiinitekniikka kirja, jonka on kirjoittanut yhdistyksen jäsen Jukka Kauppinen. Jukka myös signeerasi laivalla kirjat ennen luovutusta. Molempina päivinä oli maittava illallistarjoilu yhdistyksen puolesta. Kiinnostuneet pääsivät laivan 1 konemestarin mukana tutustumaan laivan konehuoneeseen.

Yhdistyksen veteraanijaos on tapansa mukaan ollut aktiivinen. He ovat käyneet kaksissa eri talkoissa Kopparössä sekä he ovat myös lounastaneet yhdessä mm. ravintolalaiva Väiskillä. Markku Onnela on laatinut kattavan toimintakertomuksen veteraaninen toiminnasta.

Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan.

On myös huomioitava EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo 25.5.2018, joka hankaloittaa selkeästi normaalia yhdistystoiminnan pyörittämistä vanhalla pohjalla. Laki on huomattavan tiukka koskien yksityisensuojaa. Yhdistys ei esimerkiksi enää voi ilmoitella vanhaan tapaan jäsenmäärien tarkkoja muutoksia, koska henkilörekisterien pito on hyvin hankalaa uuden tietosuojakäytännön puitteissa.

Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä jatkaa toimitusjohtaja Pekka Teittinen. Osakeyhtiön hallituksen ovat muodostaneet Jarmo Lahdensivu, Jari Manninen, Lasse Laaksonen ja Juha Uimonen

 

Vuonna 2018

 

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta.