Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2016

 

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi yhdeksättä ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Jarmo Lahdensivu, rahastonhoitajana ja jäsensivujen ylläpitäjänä Lasse Laaksonen sekä sihteerinä Juha Uimonen, jäseninä Janne Metsomäki, Matti Virta ja Jari Manninen joka toimi myös toisena sihteerinä. Varajäseninä toimivat Pekka Teittinen ja uutena Rami Vaheri. Vuosi oli 58 toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissamme hoiteli Pekka Teittinen ja Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Johtokunnan kokouksista kaksi pidettiin Kopparössä sekä yksi kokouksista pidettiin Espoon Suomenojan voimalaitoksella. Kokouksen sivussa meille pidettiin esitelmä laitoksesta! Siitä kiitokset Janne Metsomäelle.

Vuosikokous pidettiin Tampereella Panimoravintola Plevnassa 12.3.2016

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tauno Kärkkäinen. Vuosikokouksessa oli läsnä 17 jäsentä.

Kokous päätettiin maittavalla ruokailulla.

Vaalikokous pidettiin 10.12.2016 Helsingissä Ravintolalaiva Wäiskillä. Vaalikokouksessa oli läsnä 23 jäsentä. Johtokunta jatkaa samalla kokoonpanolla.

Olemme edelleen S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseninä.

 

Vuosi oli myös liittokokousvuosi. Liittokokous oli järjestyksessään 44.kokous ja pidettiin Espoossa Hotelli Korpilammella 23.-24.4. Kokouksessa oli 71 liittokokousedustajaa. Yhdistystämme liittokokouksessa edusti 10 edustajaa.

Kokouksen alussa STTK:n Antti Palola piti pitkän alustuksen. Hän kertoi liittokokousväelle mm. paljon tuolloin esillä olleesta suurliittohankkeesta. Kokous meni läpi yhden päivän aikana.

 

Kokous valitsi seuraavalle nelivuotiskaudelle liittohallitukseen uusia jäseniä. Väistyvän puheenjohtajan tilalle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksemme puheenjohtaja Pertti Roti.

Matti Virta valittiin Liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Jarmo Lahdensivu sekä Pekka Alavahtola varajäseneksi. Lasse Laaksonen jatkaa liiton toiminnantarkastajana.

 

Kokouksessa oli perinteiseen tapaan edustus muista pohjoismaista.

 

Liiton puolellakin tapahtui muutoksia. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Leif Wikström siirtyi vuoden lopulla ansaitulle eläkkeelle. Uudeksi toiminnanjohtajaksi on palkattu 1.9. alkaen Robert Nyman.

 

Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset KT-, ja ET puolella. Myös KiKy asetti omia haasteita tällä kaudella.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku-, ja energiakillassa.

Yhdistyksen veteraanijaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat pitäneet talkoot Kopparössä. Veteraanit ovat kokoontuneet myös ravintolalaiva Väiskillä.

 

Syyskuussa tehtiin hieno reissu junalla Pietariin. Markku Onnela oli taas nähnyt paljon vaivaa ja matka oli kaikin puolin onnistunut. Ruoka, hotelli sekä ohjelma ansaitsee erityismaininnan. Ainoastaan jäsenten vähäinen osanotto aiheutti ihmetystä matkalaisten keskuudessa.

 

Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan sekä käyneet kokoustamassa ja syömässä.

 

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä jatkaa toimitusjohtaja Pekka Teittinen.

Dino-Rakenteen hallituksen ovat muodostaneet Jarmo Lahdensivu, Jari Manninen, Lasse Laaksonen ja Juha Uimonen

Kopparön uuden saunarakennuksen vuokraustoiminta on tuonut lisää vuokraajia. Veteraanit ja johtokunta raivasivat talkoilla tonttia ja tekivät polttopuita tontilta kaadetuista puista.

 

Vuonna 2016

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta haluaa kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta niin jäsenistöään kuin myös yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta