Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2015

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi kahdeksatta ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Jarmo Lahdensivu, rahastonhoitajana ja jäsensivujen ylläpitäjänä Lasse Laaksonen sekä sihteerinä Juha Uimonen, jäseninä Janne Metsomäki, Matti Virta ja Jari Manninen joka toimi myös toisena sihteerinä. Varajäseninä toimivat Pekka Teittinen ja uutena Rami Vaheri. Vuosi oli 57 toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissamme hoitelivat Pekka Teittinen ja Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Johtokunnan kokouksia ei vuonna 2015 poikkeuksellisesti pidetty Kopparössä, mutta yksi kokouksista pidettiin Vantaan Jätevoimalalla. Kokousta ennen meille pidettiin esitelmä laitoksesta ja jälkeen oli vielä laitoskierros! Siitä kiitokset Matti Virralle.

Vuosikokous pidettiin Tampereella Panimoravintola Plevnassa 28.3.2015

Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Järvinen. Vuosikokouksessa oli läsnä 14 jäsentä.

Kokous päätettiin maittavalla ruokailulla.

Vaalikokous pidettiin 12.12.2015 Helsingissä Radisson Blue Seasidessa. Vaalikokouksessa oli läsnä 22 jäsentä. Johtokunta jatkaa samalla kokoonpanolla. Kokouksen jälkeen tehtiin vielä Tallinnan risteily ja yöpyminen hotelli Olumpiassa! Illallinen oli runsas Tallinnan vanhassa kaupungissa, ravintola le Chateaussa. Matkasta taas kerran suuret kiitokset matkavastaavallemme, Markku Onnelalle! Reissu oli hoidettu esimerkillisen hienosti Markun toimesta.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii myös liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Varajäseninä ovat toimineet Pekka Alavahtola ja Matti Virta. Lasse Laaksonen on liiton toiminnantarkastajana.

Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset KT-, ja ET puolella.

 

 

 

Olemme edelleen S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseninä.

Yhdistyksemme on ollut myös kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku-, ja energiakillassa.

Yhdistyksen veteraanijaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat pitäneet talkoot kahdesti Kopparössä. Veteraanit ovat kokoontuneet myös ravintolalaiva Väiskillä.

Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan ja käyneet mm. syömässä.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä jatkaa toimitusjohtaja Pekka Teittinen.

Dino-Rakenteen hallituksen ovat muodostaneet Jarmo Lahdensivu, Jari Manninen, Lasse Laaksonen ja Juha Uimonen

Kopparön uuden saunarakennuksen vuokraustoiminta on tuonut lisää vuokraajia. Veteraanit ja johtokunta huolsivat talkoissaan kumpaakin löylyhuonetta ja saunan lauteita. He myös raivasivat tonttia ja tekivät polttopuita myrskyn kaatamista puista.

 

Vuonna 2015

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta.