Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2014

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi kahdeksatta ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Jarmo Lahdensivu, rahastonhoitajana ja jäsensivujen ylläpitäjänä Lasse Laaksonen sekä sihteerinä Juha Uimonen, jäseninä Janne Metsomäki, Jari Manninen ja Pekka Teittinen. Varajäseninä toimivat Matti Virta ja Taneli Varjus joka toimi myös toisena sihteerinä. Vuosi oli 56 toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissamme hoitelivat Pekka Teittinen ja Lasse Laaksonen.

Toiminnantarkastajina olivat Kari Wessman ja Ritva Wessman.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän (7) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Kaksi (2) johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä sisältäen myös talkoot.

Vuosikokous pidettiin Tampereella Panimoravintola Plevnassa 22.3.2014

Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Järvinen. Vuosikokouksessa oli läsnä 17 jäsentä.

Kokous päätettiin maittavalla ruokailulla.

Vaalikokous pidettiin 13.12.2014 Helsingissä Ravintolalaiva Wäiskillä. Vaalikokouksessa oli läsnä 16 jäsentä. Uutena johtokuntaan nousi Rami Vaheri.

Helsingin Konemestariyhdistyksen kanssa järjestettiin loppukesällä risteily Satamajäänmurtaja Tursolla. Mukaan oli kutsuttu myös ruotsinkielisen yhdistyksen edustajia, mutta heitä ei paikalle päässyt. Reissu oli onnistunut. Olemme edelleen myös S/S Turson kannatusyhdistyksen jäseninä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii myös liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Varajäseninä ovat toimineet Pekka Alavahtola ja Matti Virta. Lasse Laaksonen on liiton toiminnantarkastajana.

Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset KT-, ja ET puolella.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku-, ja energiakillassa.

Yhdistyksen veteraanijaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat pitäneet talkoot kahdesti Kopparössä. Veteraanit ovat kokoontuneet myös ravintolalaiva Väiskillä.

Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan ja käyneet mm. syömässä.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä jatkaa toimitusjohtaja Pekka Teittinen.

Dino-Rakenteen hallituksen ovat muodostaneet Jarmo Lahdensivu, Jari Manninen, Lasse Laaksonen ja Juha Uimonen

Kopparön uuden saunarakennuksen vuokraustoiminta on tuonut lisää vuokraajia. Veteraanit ja johtokunta rakensivat talkoissaan uuden väliaikaisen puuvajan. He myös raivasivat tonttia ja tekivät polttopuita myrskyn kaatamista puista.

Vanhaan mökkiin panostettu puulämmitteinen kiuas sekä tuvan puolelle asennettu takkasydän on tuonut huomattavan sähkönsäästön.

 

Vuonna 2014

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta.