Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2012

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi seitsemättä ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Pekka Teittinen, sihteerinä Juha Uimonen, jäseninä Lasse Laaksonen, joka toimi myös rahastonhoitajana ja jäsensivujen ylläpitäjänä sekä Janne Metsomäki, Jari Manninen ja Jarmo Lahdensivu. Varajäseninä toimivat Matti Virta ja Taneli Varjus joka toimi myös toisena sihteerinä. Vuosi oli 54 toimintavuosi.

Isännöintiä omistamissamme huoneistoissamme hoitelivat Lasse Laaksonen ja Pauli Kilpeläinen.

Tilintarkastajina olivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Kaksi (2) johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä sisältäen myös talkoot.

Vuosikokous pidettiin Tampereella Panimoravintola Plevnassa 24.3.2012

Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Järvinen. Vuosikokouksessa oli läsnä 21 jäsentä.

Johtokunta muisti Leo Pakarista. Hänelle myönnettiin liiton historiikki sekä nimitys kunniajäseneksi.

Kokous päätettiin maittavalla ruokailulla.

Vuosi oli myös liittokokousvuosi. Hämeenlinnan Aulangolla pidettiin 43. liittokokous 21-22.4.2012

Yhdistyksellämme oli 10 edustajaa kokouksessa. Liittohallituksen 1-varapuheenjohtajana jatkaa edelleen Pertti Roti.

Kieltolakiristeilyllä käytiin 18.8.2012. Risteily lähti Kauppatorilta ja suuntautui Espoon saaristoon. Matkalla nautittiin maittava lounas juomineen. Kiitos retkestä kuuluu taas kerran Markku Onnelalle.

Vaalikokous pidettiin 1.12.2012 Helsingissä ravintolalaiva Väiskillä. Vaalikokouksessa oli läsnä 15 jäsentä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii myös liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset KT-, ja ET puolella.

 

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku-, ja energiakillassa.

Yhdistyksen veteraanijaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat pitäneet talkoot kahdesti Kopparössä. He ovat kokoontuneet myös ravintolalaiva Väiskillä.

 Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä aloitti tarmolla toimitusjohtaja Pekka Teittinen.

Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Jarmo Lahdensivu, Jari Manninen, Lasse Laaksonen ja Juha Uimonen

Kopparöhön valmistui uusi saunarakennus syksyllä. Veteraanit ja johtokunta raivasivat talkoissaan tonttia ja tekivät polttopuita. Myös saunarakennuksen varsinainen vuokraustoiminta aloitettiin.

Vuonna 2012

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta.