Konemestarit ja energiatekniset ry:n
 toimintakertomus vuodelta 2009

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi viidettä ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Juha Uimonen, toisena sihteerinä Paula Mäki. Jäseninä, Pekka Teittinen, Juhani Saarela sekä Lasse Laaksonen, joka toimi myös rahastonhoitajana. Varajäseninä toimivat Matti Virta ja Pekka Ala-Vahtola. Vuosi oli 51 toimintavuosi.

Tilintarkastajina olivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Kaksi (2) johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä sisältäen myös talkoot.

Vuosikokous pidettiin Tampereella Panimoravintola Plevnassa 28.3.2009. Kokous aloitettiin maittavalla ruokailulla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Järvinen. Vuosikokouksessa oli läsnä 18 jäsentä sekä kutsuvieraana Tampereen yhdistyksestä Martti Nupponen.

SKL:n kultainen ansiomerkki luovutettiin Reijo Sarkulalle pitkästä ja ansiokkaasta työstä jäsenkunnan hyväksi. Merkki luovutettiin kevään kultamerkkiristeilyllä.

Vaalikokous pidettiin 5.12.2009 Helsingissä Hotelli Radisson Blu Seasidessa . Vaalikokouksessa oli läsnä 51 jäsentä sekä liiton toiminnanjohtaja Leif Wikström.

Kokouksessa keskusteltiin taas myös mahdollisen uuden mökin rakentamisesta Kopparöhön tai kokonaan uuden hankkimista jostain esim. Tampereen lähettyviltä tai jonkun laskettelukeskuksen liepeiltä.

Kokouksen jälkeen oli järjestetty halukkaille risteily Tallinnaan, jossa oli mahdollisuus seuraavana aamuna maihinnousuun. Risteilyllä oli myös hyvä ruoka-, ja juomatarjoilu.

Mahtavan risteilyn onnistumisesta suuri kiitos kuului sekä Anita Pakariselle että Paula Mäelle.

Suruviesti saapui vuoden viimeisinä päivinä. Yhdistyksemme pitkäaikainen sihteeri ja kunniajäsen Aale Puttonen menehtyi 29.12. Aalella oli myös liiton kultainen ansiomerkki ja hän kuului liiton 140-vuotis historiatoimikuntaan.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii myös liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset KT-, ja ET puolella.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku ja energia killassa. Yhdistyksen veteraanijaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat tehneet teatteri-, ja risteilyretkiä sekä pitäneet talkoot Kopparössä. Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä on jatkanut toimitusjohtaja Leo Pakarinen joka valitettavasti ilmoitti luopuvansa näistä hyvistä hommista tämän kauden jälkeen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Pekka Teittinen, Lasse Laaksonen ja Juha Uimonen

 

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry: johtokunta.