Konemestarit ja energiatekniset ry:n
toimintakertomus vuodelta 2008

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi neljättä ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Juha Uimonen, toisena sihteerinä Paula Mäki. Jäseninä, Pekka Teittinen, Juhani Saarela sekä Lasse Laaksonen, joka toimi myös rahastonhoitajana. Varajäseninä toimivat Matti Virta ja Pekka Ala-Vahtola. Vuosi oli 50 toimintavuosi.

Tilintarkastajina olivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Yksi (1) johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä sisältäen myös talkoot.

Vuosikokous pidettiin Helsingissä Hotelli Haagassa 15.3.2008. Kokous aloitettiin maittavalla ruokailulla. Vuosikokouksessa oli läsnä 20 jäsentä.

SKL:N liittokokous pidettiin 19–20.4 Jyväskylässä. KME:n edustajina olivat Pekka Teittinen, Lasse Laaksonen, Tauno Kärkkäinen, Juhani Saarela, Paula Mäki, Leo Pakarinen, Juha Uimonen, Jouko Antikainen, Pekka Alavahtola ja Kari Wessman. Yhdistyksemme puheenjohtaja Pertti Roti valittiin liittohallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Vuoden aikana saapui kaksi suruviestiä. ensin menehtyi yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Heikki Kollanus ja sen jälkeen yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Jouko Antikainen. Yhdistys välitti osanottonsa kumpaisenkin omaisille. Jouko ehti ennen poismenoaan saada valmiiksi yhdistyksen historiikin.

Yhdistyksen 50 v. juhlat pidettiin 25.10.2008 Marina Congress Centerissä. Juhlissa esiteltiin Jouko Antikaisen tekemä historiikki Reijo Sarkulan esittelemänä. Yhdistyksen uusi lippu naulattiin useamman jäsenen toimesta. SKL:n kultainen ansiomerkki luovutettiin Pauli Kilpeläiselle pitkästä ja ansiokkaasta työstä jäsenkunnan hyväksi SKL:n puheenjohtaja Jukka Lehtisen luovuttamana. Lisäksi yhdistys muisti Pauli Kilpeläistä ja Reijo Sarkulaa yhdistyksen isännänviirillä. Mahtavien juhlien onnistumisesta suuri kiitos kuuluu juhlatoimintapäällikkö Markku Onnelalle sekä juhlatoimikunnalle.

Vaalikokous pidettiin 13.12.2008 Helsingissä Hotelli Haagassa. Vaalikokouksessa oli läsnä 23 jäsentä.

Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki Heikki Kollanuksen ja Jouko Antikaisen muistoksi.

Keskusteltiin myös mahdollisen uuden mökin rakentamisesta Kopparöhön tai kokonaan uuden hankkimista jostain esim. Tampereen lähettyviltä tai jonkun laskettelukeskuksen liepeiltä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti Pertti Rotin johdolla liittohallituksen toimintaan. Pertti toimii myös liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Sopimuspuolella yhdistyksemme jäsenillä on edustukset KT-, ja ET puolella.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku ja energia killassa. Yhdistyksen veteraani jaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat tehneet hiihto-, ja pyöräilyretkiä, pitäneet talkoot Kopparössä. Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä on jatkanut Leo Pakarinen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lasse Laaksonen Pekka Teittinen ja Juha Uimonen

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry: johtokunta.