Konemestarit ja energiatekniset ry:n
toimintakertomus vuodelta 2007

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi neljättä ansiokasta vuotta Pertti Roti. Varapuheenjohtajana toimi Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Jari Sonne, toisena sihteerinä Juha Uimonen, jäseninä, Paula Mäki, Matti Virta, Lasse Laaksonen joka toimi myös rahastonhoitajana. Varajäseninä toimivat Kauko Salonen ja Pekka Teittinen. Vuosi oli 49 toimintavuosi.

Tilintarkastajina olivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokoukset. Kaksi (2) johtokunnan kokouksista pidettiin Kopparössä sisältäen myös talkoot.

Vuosikokous pidettiin Helsingissä hotelli Haagassa 24.3.2007. Kokous aloitettiin maittavalla ruokailulla. Vuosikokouksessa oli läsnä 24 jäsentä.
Vuosikokouksessa keskusteltiin Lahden yhdistyksen liittymisestä meihin. KME:n 50-vuotis juhlista, sekä Jyrki Sokuran että Pekka Alavahtolan palkitsemisesta jäsenien hankinnassa.

Vaalikokous pidettiin 8.12.2007 Helsingissä Park Hotel Käpylässä. Vaalikokouksessa oli läsnä 37 jäsentä.
Kokouksessa jaettiin isännänviirit ja Liiton juhla DV-tallenne ansioituneesta toiminnasta Jouko Antikaiselle, Leo Pakariselle sekä Matti Virralle.

Yhdistys osallistui aktiivisesti liittohallituksen toimintaan Pertti Rotin johdolla joka on myös liittohallituksen toinen varapuheenjohtaja sekä varajäsenien Matti Virran ja Jari Sonnen voimin. Yhdistyksellä on myös edustus KT- ja Enerta puolella. Sopimukset yhdistyivät loppuvuonna ja olimme neuvotteluissa kun Enertan sopimus yhdistettiin Finergyn sopimukseen. Lakonuhkaakin oli ilmassa.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku ja energia killassa. Yhdistyksen veteraani jaos on toiminut aktiivisesti ja he ovat tehneet hiihto-, ja pyöräilyretkiä, pitäneet talkoot Kopparössä sekä pikkujouluristeilyn Tallinnaan, johon sisältyi operettiesitys Wieniläisverta. Helsingin ja Tampereen jaokset ovat toimineet myös aktiivisesti omilla tahoillaan.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä on jatkanut Leo Pakarinen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lasse Laaksonen Pekka Teittinen ja Juha Uimonen

  • Jäsenmäärämme oli vuoden 2007 lopussa 511 jäsentä.
  • Vuonna 2007 yhdistykseemme liittyi 45 jäsentä
  • Yhdistyksestä erosi 4 jäsentä
  • Yhdistyksestä kuoli 7 jäsentä
  • Yhdistyksestä ei erotettu jäseniä
  • Yhdistyksen jäsenmäärän muutos oli + 34 jäsentä.
  • Jäsenistöstä on maksavia 338 ja jäsenmaksuista vapautettuja 173 jäsentä.

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry: johtokunta.