Konemestarit ja energiatekniset ry:n
toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi toista ansiokasta kauttaan Pertti Roti, varapuheenjohtajana toimi Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Lasse Laaksonen, toisena sihteerinä ( varajäsen ) Jari Sonne, jäseninä Pekka Teittinen, Juha Uimonen, Juhani Saarela, Matti Virta sekä varalla Pekka Alavahtola. Rahastonhoitajana toimi viimeistä vuottaan ansiokkaasti tehtävänsä hoitanut Pauli Kilpeläinen.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokous.

Vuosikokous pidettiin Helsingissä Hotelli Haagassa 19.3.2005. Vuosikokouksessa oli läsnä18 jäsentä.

Vaalikokous pidettiin 3.12.2005 Park Hotel Käpylässä. Vaalikokouksessa yhteisiä asioita päättämässä oli 476 jäsenestä 24 jäsentä.

SKL liittohallitus myönsi yhdistyksen pitkäaikaiselle sihteerille ja kunniajäsenelle Jouko Antikaiselle kultaisen ansiomerkin. Mitalli luovutetaan vuoden 2006 vuosikokouksen yhteydessä.

Tilintarkastajina toimivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti liittohallituksen toimintaan Pertti Roti ( LH-2-varapuhjoht) ja varajäseninä Matti Virta ja Jari Sonne voimin. Yhdistyksellä on myös edustus KT-ja Enerta puolella.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku ja Energia killassa.

Yhdistys teki kesällä 2005 matkan Lahteen jossa oli risteily ja tutustuminen Lahden hiihtomuseoon. Matkan järjestelijänä toimi Markku Onnela.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössa on jatkanut Leo Pakarinen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Heikki Kollanus puheenjohtajana sekä Jouko Antikainen ja Lasse Laaksonen jäseninä. Johtokunta piti mökillä kauden 7:nen kokouksensa ja totesi paikkojen olevan siistit ja hyvin hoidetut.

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiateniset ry:n johtokunta