Konemestarit ja energiatekniset ry:n
toimintakertomus vuodelta 2004

Konemestarit ja Energiatekniset 46 toimintavuosi

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi ensimmäistä kautta Pertti Roti, varapuheenjohtajana Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Lasse Laaksonen, toisena sihteerinä (varajäsen) Jari Sonne, jäseninä Jorma Huopalainen, Pekka Teittinen, Juha Uimonen ja Matti Virta sekä varalla Juhani Saarela. Rahastonhoitajana toimi Pauli Kilpeläinen.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa sekä yleisiä kokouksia oli sääntömääräiset kaksi (2) eli vaali- ja vuosikokous.

Vuosikokous pidettiin Helsingissä Hotelli Haagassa 27.03.2004. Vuosikokouksessa oli läsnä 17 yhdistyksen jäsentä.

Huhtikuussa oli Suomen Konepäällystöliiton neljän vuoden välein järjestettävä liittokokous. Tällä kertaa vuorossa oli Lappeenranta. Liittokokousedustajina yhdistyksestämme olivat Tauno Kärkkäinen, Lasse Laaksonen, Juhani Saarela, Jari-Pekka Sonne, Antti Rantanen, Jouko Antikainen, Jarkko Ijäs, Pekka Teittinen ja Kari Wessman.

Liittokokoukseen meille kantautui suruviesti, että yhdistyksen kunniajäsen sekä SKL: kultamerkkiyhdistyksenjäsen Yrjö Nevalainen oli poistunut riveistämme viikolla juuri ennen liittokokousta.

Vaalikokous pidettiin 4.12.2004 Helsingissä Ravintolalaiva Väiskissä. Vaalikokouksessa oli läsnä 44 yhdistyksen jäsentä. Mainittakoon että, yhdistyksen pitkäaikaiselle johtokunnanjäsenelle ja puheenjohtajalle Reijo Sarkulalle myönnettiin yhdistyksen kunniajäsenyys 4.12.2004 pidetyssä vaalikokouksessa. Vaalikokouksen jälkeen oli vuorossa vaalimatka Tallinnaan. Matkan hoitivat vanhalla rutiinilla Markku ja Leila Onnela josta suuri kiitos jälleen kerran heidän työlleen. Matkasta oli erillinen matkakertomus Voima ja Käyttö – lehdessä helmikuussa 2005.

SKL myönsi kultaisen ansiomerkin yhdistyksen ent. pitkäaikaiselle johtokunnan jäsenelle ja puheenjohtajalle Heikki Kollanukselle, joulukuussa 2004.

Tilintarkastajina toimivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti liittohallituksen toimintaan Pertti Roti (LH-2-varapuh.joht.) ja varajäseninä Matti Virta sekä Jari Sonne voimin. Yhdistyksellä on myös edustus KT-ja Enerta-puolella.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan merenkulku ja Energia killassa.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajan ja käytännön asioiden hoitajana Köpparössä on jatkanut Leo Pakarinen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Heikki Kollanus puh.johtajana sekä Jouko Antikainen ja Lasse Laaksonen jäseninä. Mökillä on pidetty kevät- ja syystalkoot Helsingin seudun kerhon toimesta. Edellisenä vuonna vaivannut vesipula on helpottanut ja mökin vuokraus on ollut vilkasta. Vesipulaan on sateiden ohella auttanut myös kaivon syvennys.

Uudenmaan STTK:n paikallistoimikunnassa Konepäällystöliiton edustajina yhdistyksestämme toimivat Pekka Teittinen ja varalla Pertti Roti.

Tampereen jaoksen puheenjohtaja jatkoi Lasse Laaksonen ja jaoksen johtokunnan jäseniä toimivat Juhani Saarela, Kauko Salonen, Matti Valkeinen ja Kari Väisänen. Jaos piti yleisiä kokouksia kaksi kappaletta keväällä ja syksyllä.

Veteraanikerho jatkoi vireää toimintaansa puheenjohtajansa Jouko Antikaisen vetämänä. Kerho kokoontui neljä kertaa ja järjesti virkistystoimintaa jäsenilleen pitkin vuotta.

Yhdistyksen sihteeri Lasse Laaksonen on ylläpitänyt yhdistyksen kotisivuja. Johtokunta päätti Laaksosen ehdotuksesta, että kotisivujen osoite muutetaan siten, että se olisi paremmin muistettavissa joten kotisivujen osoite on www.kme.fi Johtokunnan jäsenille laitettiin myös omat sähköpostiosoitteet sekä keskustelupalsta jossa johtokunnan jäsenet voivat keskustella ajankohtaisista asioista. Johtokunta päätti hankkia myös uusia tietokoneita vanhojen tilalle, uudet koneet tulevat puheenjohtajalle, pöytäkirjasihteerille sekä DR:n toimitusjohtajalle.

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita.

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta