Konemestarit ja energiatekniset ry:n
toimintakertomus vuodelta 2003

Konemestarit ja Energiateknisten 45 toimintavuosi.

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi kolmatta kautta Reijo Sarkula, varapuheenjohtajana Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Pertti Roti, toisena sihteerinä Lasse Laaksonen, jäseninä Jorma Huopalainen, Pekka Teittinen ja Juhani Saarela sekä varalla Henry Sollman ja Heikki Kollanus. Rahastonhoitajana on toiminut Pauli Kilpeläinen.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Yleisiä kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi eli vaali- ja vuosikokoukset. Vuosikokous pidettiin Helsingissä Hotelli Haagassa maaliskuussa. Vaalikokous joulukuussa (6.12) paikanna m/s Gabriella Helsingin Katajanokan terminaalissa. Mainittakoon että vaalikokouksen yhteydessä luovutettiin yhdistyksen viiri pitkäaikaiselle johtokunnan jäsenelle ja viimeaikaiselle puheenjohtajalle Reijo Sarkulalle tehdystä työstä yhdistyksen hyväksi. Kokouksen jälkeen oli yhdistyksen järjestämä risteily Tukholmaan. Onnistuneelle risteilylle osallistui 117 aikuista ja 11 lasta. Paljon kiitosta saaneen matkan järjestelijänä toimi jo vanhalla rutiinilla Markku Onnela.

Tilintarkastajina toimivat Erkki Oksa ja Lasse Vuorio sekä varalla Kari Wessman ja Esko Penttilä.

Yhdistys osallistui aktiivisesti liittohallituksen toimintaan Heikki Kollanuksen (LH:n 1.varapuheenjohtaja), 1.varajäsen Reijo Sarkulan sekä 2.varajäsen Pertti Rotin voimin. Yhdistyksemme jäsenillä on ollut myös vahva edustus KT – ja Enerta – puolen neuvottelukunnissa.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä tekniikan opiskelijoiden Kotkan Merenkulku ja Energia Killassa.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä on jatkanut Leo Pakarinen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Heikki Kollanus puheenjohtajana sekä Antikainen ja Laaksonen jäseninä. Mökillä on pidetty kevät- ja syystalkoot Helsingin seudun kerhon toimesta. Kuluneena vuonna lomapaikka-aluetta on vaivannut vesipula. Mökin vesihuolto on jouduttu turvaamaan poikkeusjärjestelyin.

Uudenmaan STTK:n paikallistoimikunnassa Konepäällystöliiton edustajana oli yhdistyksestämme Pekka Teittinen Pertti Rotin ollessa varalla.

Tampereen seudun kerhon pj. ja yhdistyksen II-sihteeri Lasse Laaksonen on ylläpitänyt yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://members.surfeu.fi/kme.

Veteraanien kerhotoiminnasta mainittakoon kevätkaudella tehty tutustumiskäynti Viikin museovoimalaitokseen ja syyskaudella risteily m/s Doriksella Helsingin itäsaaristossa sekä pikkujoulut ravintola Wanhan Kellarissa. Toimintavuonna eläkeläisten puheenjohtajana ja joka paikan höylänä on toiminut Jouko Antikainen.

 

  • Jäsenmäärämme oli 470 jäsentä vuodenvaihteessa.
  • Vuonna 2003 yhdistykseemme liittyi 23 uutta jäsentä.
  • Yhdistyksestä siirtyi yksi henkilö toiseen SKL:n yhdistykseen.
  • Yhdistyksestämme erosi kaksi henkilöä.
  • Vuonna 2003 jäsenistämme kuoli yhdeksän henkilöä.
  • Jäsenmäärämme muutos vuodesta 2002 oli yhdeksän jäsentä lisää.

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita!

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta.