Konemestarit ja energiatekniset ry:n
toimintakertomus vuodelta 2002

Konemestarit ja Energiateknisten 44 toimintavuosi.

Yhdistyksen toiminta koostui liittohallituksen, johtokunnan ja yleisten kokousten tekemien päätösten ja periaateratkaisujen toimeenpanosta. Johtokunnan puheenjohtajana toimi toista kautta Reijo Sarkula, varapuheenjohtajana Tauno Kärkkäinen, sihteerinä Pertti Roti, toisena sihteerinä Lasse Laaksonen, jäseninä Markku Onnela, Heikki Kollanus ja Juhani Saarela sekä varalla Henry Sollman ja Pekka Teittinen. Rahastonhoitajana toimi Pauli Kilpeläinen varmalla tyylillä.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Yleisiä kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi eli vaali- ja vuosikokoukset. Vuosikokous pidettiin Hotelli Haagassa maaliskuussa Helsingissä. Vaalikokous joulukuussa yhdistetyllä virkistysmatkalla Ikaalisten kylpylässä. Paljon kiitosta saaneen matkan järjestelijänä toimi Markku Onnela.

Tilintarkastajina toimivat Erkki Oksa ja Pekka Järvinen.

Yhdistys osallistui aktiivisesti liittohallituksen toimintaan Heikki Kollanuksen (LH:n1.varapuheenjohtaja), 1.varajäsen Reijo Sarkulan sekä 2.varajäsen Pertti Rotin voimin. Yhdistyksemme jäsenillä on ollut myös vahva edustus KT – ja Enerta – puolen neuvottelukunnissa.

Yhdistyksemme on ollut kannatusjäsenenä toimintansa aloittaneiden tekniikan opiskelijoiden Kotkan Merenkulku ja Energia Killassa.

Yhdistyksen omistaman Dino-Rakenne Oy:n toimitusjohtajana ja käytännön asioiden hoitajana Kopparössä on jatkanut Leo Pakarinen. Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Heikki Kollanus puheenjohtajana sekä Antikainen ja Laaksonen jäseninä.

Mökillä on pidetty kevättalkoot toukokuussa Helsingin seudun kerhon toimesta. Talkoissa oli kuluneena vuonna runsas osanotto, josta kiitos mukana olleille!

Uudenmaan STTK:n paikallistoimikunnassa Konepäällystöliiton edustajana oli yhdistyksestämme Pekka Teittinen.

Tampereen seudun kerhon pj. ja yhdistyksen II-sihteeri Lasse Laaksonen on hionnut yhdistyksen kotisivut entistä ehommaksi osoitteessa http://members.surfeu.fi/kme.

Eläkeläisten kerhotoiminnasta mainittakoon retki Kopparön mökille Antikaisen Joukon vetämänä.

Konemestarit ja Energiateknisten johtokunta kiittää saamastaan tuesta ja luottamuksesta jäsenistöään ja yhteistyökumppaneita!

Konemestarit ja Energiatekniset ry:n johtokunta.