Suomen Konepäällystöliitto ry
 

Suomen konepäällystöliiton jäsenyhdistyksiä:

Nro 10 Kotkan Konepäällystöyhdistys
Nro 11 Konemestarit ja Energiatekniset KME ry
Nro 13 Lahden Konemestariyhdistys
Nro 16 Pargas Maskinbefälsförening
Nro 17 Porin Konemestariyhdistys     
Nro 21 Turun Konepäällystöyhdistys  
Nro 23 Julkisen alan merenkulku-, erikois- ja energiatekniset JAME ry
Nro 25 Ålands Energi- och Sjöfartstekniska förening ÅESE

 

Keskusjärjestöjä

STTK

SAK

AKAVA

Energia-alan koulutuksia
Alan oppilaitoksia


Konemestarien, Ylikonemestarin ja koneenhoitajien teoriakoulutusta
Taitotalo, energia-alan koulutusta